ΑΡΧΙΚΗ   |    MOUNTAIN ACTION    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

15.03.2014

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2014Σχολή Αναρρίχησης βράχου Μέσου Επιπέδου διοργανώνει η Ο.Α.Λ.Θ. για το 2014.Η σχολή είναι πιστοποιημένη και εποπτεύεται από την Ε.Ο.Ο.Α., διεξάγεται δε σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της.

Τα αναρριχητικά πεδία στα οποία θα διεξαχθεί αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα όπως επίσης και η ύλη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Μετά το τέλος της σχολής και κατόπιν εξετάσεων δίνονται πτυχία αναγνωρισμένα στους μαθητές με τα οποία και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προ απαιτούμενα θα μπορούν να πάρουν μέρος σε σχολές ανωτέρων επιπέδων της Ε.Ο.Ο.Α.

Στη σχολή διδάσκουν μόνο ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ πτυχιούχοι εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της σχολής
Ανανιάδης Χρήστος
Εκπαιδευτής ορειβασίας / Αναρρίχησης Ε.Ο.Ο.Α.
Οδηγός βουνού μέλος Σ.Ε.Ο.Β
Τηλ : 6986501087 – 2310 518116
E mail: anania.x@gmail.comΣτόχος: Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης: Σύντομη επανάληψη όλης της ύλης της Σχολής Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και επιπλέον, ότι αφορά διαδρομές περιπέτειας πολλών σχοινιών. Ειδικότερα:

Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για μεγάλη ορθοπλαγιά).
2. Διατροφή (Για διαδρομή πολλών σχοινιών).
3. Εξοπλισμός (Βάσει απαιτήσεων ορθοπλαγιάς).
4. Αναρριχητικοί οδηγοί (Επίδειξη, ανάγνωση, μελέτη).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (εξοπλισμός, χρόνος, ταχύτητα).
6. Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους.
7. Ποιότητες βράχου (Ασβεστόλιθος, Γρανίτης, Κροκαλοπαγές).
8. Λιθοπτώσεις και αναγνώριση σαθρών.
9. Αρχές μετεωρολογίας (Μικροκλίμα ορθοπλαγιάς, είδη νεφών).
10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην ορθοπλαγιά.
11. Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
12. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Βασικές αρχές και τεχνικές).
13. Ιστορία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
14. Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).
15. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.

Πρακτική
1. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Ασβεστόλιθο (π.χ. Ζηλνιά Ολύμπου).
2. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Γρανίτη (π.χ. Λαιλιάς Σερρών).
3. Τεχνικές Αναρρίχησης σε Κροκαλοπαγές (π.χ. Μετέωρα).
4. Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ασφάλισης).
5. Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής (Αναφορά στις προεκτάσεις και στη χρήση διπλού σχοινιού).
6. Ασφάλιση του δεύτερου (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές, εναλλακτικοί τρόποι χωρίς συσκευές ραπέλ).
7. Χρήση προσωρινών-μεταφερόμενων ασφαλειών.
8. Ρελέ στο Βράχο σε βύσματα ή προσωρινές-μεταφερόμενες ασφάλειες.
9. Ραπέλ (Με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ασφάλισης).
10. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού σε διαδρομές πολλαπλών σχοινιών).
11. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών.
12. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους.
13. Διάσωση σε ορθοπλαγιά. (Αυτοδιάσωση).
14. Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά (Βασικές αρχές).
15. Μεταφορά τραυματία (Τεχνικές στην ορθοπλαγιά, με ή χωρίς φορείο).

Διάρκεια: Τουλάχιστον εννέα (9) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι οκτώ (8), ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου πολλών σχοινιών (περιπέτειας) και η μία (1) σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και σε αίθουσα (Θεωρία).

Προϋποθέσεις: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά προκύπτουν από το Άρθρο Β6 (απόφοιτοι σχολής αρχαρίων αναρρίχησης)

Επιπλέοναπαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει: Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+, UIAA.


Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας ,αντίγραφο διπλώματος σχολής αναρρίχησης βράχου αρχαρίων , ιατρική γνωμάτευση (πρόσφατη) από καρδιολόγο ή παθολόγο , αίτηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ο.Ο.Α ,ασφάλιση.

Εξετάσεις εισαγωγής:

Επικεφαλής αναρρίχηση σε διαδρομή αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς, δυσκολίας τουλάχιστον V+ , UIAA με χρήση μόνιμων ασφαλειών.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στην Ηρακλείτσα Καβάλας ή σε άλλο κοντινό πεδίο σε διαδρομές 1 σχοινιάς με μόνιμες ασφάλειες δυσκολίας V+ τουλάχιστον.

Εξετάσεις αποφοίτησης σε όλη την ύλη της Σχολής.

Τόπος Διεξαγωγής: Οργανωμένα Πεδία Αναρρίχησης Βράχου πολλών σχοινιώνΠρόγραμμα σχολής αναρρίχησης βράχου Μέσου Επιπέδου

Πέμπτη 23-05-2014 Γραφεία Ο.Α.Λ.Θ.
Λήξη προθεσμίας για την υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής στη Σχολή
Προβολή διαφανειών ή ταινίας, έλεγχος εξοπλισμού , ανάλυση του προγράμματος.

Αναρριχητικό πεδίο στη Ζηλνιά Ολύμπου
Σάββατο και Κυριακή
Αναρρίχηση σε διαδρομές μεγάλου αναπτύγματος , πολλαπλών σχοινιών , με χρήση διπλών σχοινιών. Βασικοί χειρισμοί στην ασφάλιση του επικεφαλής και του δεύτερου. Χρήση προσωρινών ασφαλειών για ενδιάμεση ασφάλιση και για ενίσχυση του ρελέ.

Μετέωρα
Σάββατο και Κυριακή
Αναρρίχηση σε διαδρομές μεγάλου αναπτύγματος , πολλαπλών σχοινιών , με χρήση διπλών σχοινιών. Βασικοί χειρισμοί στην ασφάλιση του επικεφαλής και του δεύτερου. Χρήση προσωρινών ασφαλειών για ενδιάμεση ασφάλιση και για ενίσχυση του ρελέ. Αναρρίχηση σε πλάκες και σχισμές – καμινάδες. Χρήση cam και Hexendrics στα Μετέωρα . Αυτοσχεδιασμοί και ραπέλ με διάφορες συσκευές κατάβασης. ΑΥΤΟΔΙΑΣΩΣΗ – ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΑ.

Όλυμπος- Στεφάνι

Παρασκευή , Σάββατο και Κυριακή
Αναρρίχηση επικεφαλής παραδοσιακών διαδρομών, βελτίωση τεχνικού επιπέδου, κατασκευή ρελέ – αναρρίχηση με σακίδιο και με ορειβατικές μπότες.

Αστράκα –Τύμφη
Σάββατο και Κυριακή
Διανυκτέρευση σε καταφύγιο ή ελεύθερη κατασκήνωση. Εξοικείωση με το βράχο της Αστράκας και ανάλυση του τρόπου αναρρίχησης , αντιμετώπιση κρίσεων (σενάριο), Αναρρίχηση διαδρομής σε υψόμετρο. Σακίδιο διαδρομής, απαραίτητος εξοπλισμός.Εξοπλισμός

Οι υποψήφιοι της Σχολής (Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου) θα πρέπει να έχουν τον πιο κάτω εξοπλισμό:

Γενικά
• Σακίδιο - Κράνος
• Λεπτό ισοθερμικό εσώρουχο • Fleece
• Τζάκετ ορειβασίας / Γάντια / παντελόνι για αναρρίχηση
• Ελαφρύ αδιάβροχο παντελόνι , αντιανεμικό. / Παπούτσια αναρρίχησης

Αναρριχητικός εξοπλισμός
• Μποντριέ
• 8-10 σετάκια, επιπλέον Καραμπίνερ: 5 απλά & 3 ασφαλείας
• 5-10 κορδόνια και ιμάντες
• 1 Σχοινί 60 m (½) UIAA
• 2 – 3 Καρφιά – σφυρί –θήκη σφυριού
• Καρυδάκια: 1 πλήρη σειρά, 2 – 3 μεσαία friends, cams ή άλλα , εξωλκέας
• Συσκευή ασφάλισης - ραπέλ (κουβαδάκι-ATG ή άλλο.)

Άλλα Υλικά
• Φακός κεφαλής
• Παγούρι
• Σημειωματάριο και μολύβι
• Ατομικό φαρμακείο απλό


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής της σχολής θα είναι Πιστοποιημένος οδηγός βουνού

Εκπαιδευτές στη Σχολή θα είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτές της Ε.Ο.Ο.Α
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΣ ΤΕΤΑΡΤΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Στη Σχολή οι εκπαιδευτές δεν ΣΚΑΡΦΑΛΩΝΟΥΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΡΟΛΟ.
2. Οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ σκαρφαλώνουν επικεφαλής σε διαδρομές της ικανότητάς και του βαθμού δυσκολίας που κατέχουν. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών για αναρρίχηση πολλών σχοινιών σε διαδρομές βράχου, σε οργανωμένα πεδία αναρρίχησης με χρήση φυσικών ασφαλειών.
3. Για τη συμμετοχή στη Σχολή απαιτείται κατάλογος 20 διαδρομών βράχου δυσκολίας V+ UIAA . Η τεχνική επάρκεια αποδεικνύεται κατά τις εξετάσεις εισαγωγείς.
4. Η Σχολή απευθύνεται σε απόφοιτους των Σχολών Αρχαρίων Αναρρίχησης.